Temel İslam Ansiklopedisi Okuyucularını Bekliyor

1983’te başlattığı çalışmaları 2016 yılında nihayete erdirerek TDV İslam Ansiklopedisi’ni ilim hayatımıza kazandıran İSAM, 2019’un aralık ayında da Temel İslam Ansiklopedisi’ni yayınladı. On yıllık bir çalışmanın eseri olan bu ansiklopedi sekiz ciltten oluşuyor. Proje koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Başoğlu’nun aktardığına göre ilk olarak Rusya Müslümanlarından gelen bir talep üzerine başlayan ve önce Rusça yayınlanması planlanan çalışmalar zaman içinde değişime uğrayarak tamamlanan halini aldı. Eserin ileriki dönemde Orta Asya’daki çeşitli Türk lehçeleri ile Rusça, Çince ve Balkan dillerine tercüme edilmesi düşünülüyor.

Eserin hazırlanışında muhatap kitlesi olarak öncelikle gençler, lise ve üniversite öğrencileriyle İslami ilimler alanında ihtisası olmayan genel okuyucu belirlendi. Eserin amacının ise İslam’ı, Müslümanlara ve Müslümanların dışındaki kişilere ve topluluklara sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmak, İslam’ın mesajını sağduyulu ve ölçülü bir üslupla iletmek olduğu ifade edildi. Keza eserin hedeflerinden biri de, bu eserin ortaya çıkmasına vesile olan farklı din ve kültürlerin yaygın olduğu toplumlarda azınlık olarak yaşayan Müslümanların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacını karşılamak oldu.

Eserin tasarımı Salih Pulcu tarafından yapılırken, infografik tasarımları da Erol Polat tarafından yapıldı.

Temel İslam Ansiklopedisi‘nde İslam’ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümler kapsayıcı bir şekilde ele alınmakta. Dinî kaynakları incelemeye ve yorumlamaya odaklanmış olan beş temel ilim dalında (Kur’an ilimleri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf) kullanılan temel terimler ansiklopedi muhtevasında önemli bir yer tutmakta. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber’in hayatı ve ilk Müslüman neslin tarihi de (siyer) eserde yer almakta. Günümüzde genellikle fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlara da yer verildi; mesela modern hayata dair medya, iletişim, banka, reklam ve spor gibi kavramlar madde başı yapılarak, İslam’ın, modern çağda rolü ve etkisi giderek artan bu konulara yaklaşımı özenle işlendi.
 
1426 madde başlığını içeren ansiklopedi farklı alanlardan 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlandı. Hedef kitle gözetilerek madde hacimleri olabildiğince kısa tutuldu, maddeler 383 bilgilendirici çizim ve bir kısım biyografi maddeleri için hazırlanan 353 kimlik kartı ile zenginleştirildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.