Akif Emre’den İktibaslar

“İslam dünyasında maddi ve siyasi anlamda ümmet bilincinin kuvveden fiile geçmemesi sadece bece­riksizlik sorunu değildir: Ümmete yabancılaşma, he­gemonlarla uyuşma sorunudur.”

***

“Ahşap konakların, evlerin yanı başında biraz da mahzun erguvan… Hayat veren rengiyle dünyaya taparlıktan çok faniliğin estetiğini sergiler. Tıpkı Müslüman evleri, şehirleri gibi.”

***

“Herhangi bir düşünceyi eleştirmek, taraf olmak için her şeyden önce fikir haysiyetine sahip olmak ge­rek.”

***

“Ölüm dikkatinin yok olduğu, hayatımızdan çekil­diği modern zamanlar hayatın da ölüm düşüncesi gibi daha anlamsızlaştığı bir insanlık durumuna işaret eder. Kendi ölümümüzü dostlarımıza telefon mesajında duyuracak kadar ölüme yakın ve cenaze­lere katılamayacak kadar meşgul ve uzak yaşıyoruz.”

***

“Geleneği olmayan hiçbir düşünce sistemi sahici bir eser ortaya koyamaz. Geçmişe takılan her düşünce de içe kıvrıklaşır. Ne kadar zengin olursa olsun farklı ufuklara, denizlere açılamayan yapılar durağan su­lar gibidir, kokuşması kaçınılmazdır.”

***

“Çürümeyen, umudu, yaşamayı, yaşamanın anla­mını yitirmeyen, dokunduklarından, seslendikle­rinden ötürü bereketi beraberinde getiren inanmış yürekler var olduğunu bilmek umudun kendisidir.”

***

“Evet, rahmet ve adalet tüm insanlar için olduğu gibi, özgürlük ve vicdanın sesine de tüm insanlık muhtaç.”

***

“Bu dünyada yaşayabilmemizin en büyük düşü son­suzluğa ermektir. Sonsuzluk, yani cennet düşü. Bu dünyayı cennet sanmak, cenneti yani insanın en bü­yük düşünü kaybetmesi demektir.”

***

“Hayalleri oldukça insan vardır. Büyük hayalleri ol­mayan toplumların yarınlara söyleyeceği, emanet edeceği, anlamlı cümleleri olamaz. Yaşanmaya de­ğer hayatı hayal âleminde yaşayarak kuramazsınız.”

***

“Düştüğümüz yerden kalkmak, neyi düşlediğimizi ve nereden düştüğümüzü fark etmekle mümkün olabilir.”

***

“Gelenek karşısında kendini insanlık tarihinin en ile­ri aşamasına yerleştiren modern insan gibi modern din anlayışı da İslam tarihinin özünü keşfetmenin kibriyle şiddet ve yıkım üretiyor. Sonuçta, modern toplumlar ‘geleneksel’ olmasa da kendi geleneğini üretebildi; modern dindarlık böyle bir gelenekten de mahrum.”

***

“Yol ve menzil inşa edici bir süreçtir, yolda olmak güzeldir.”

***

“Muhacir olmak mülteci olmaktan, göçmenlikten farklıdır. Anadolu bu anlamda muhacir toprağıdır. Anadolu’nun bunca renk ve coğrafyadan sökün edip gelenlerle bir olup kaynaşmasının yegâne se­bebi bunların muhacir, burasının da hicret yurdu olmasıdır.”

***

“Ölenlerin ardından güzelleme yapmakla bir örnek­liği hayata, geleceğe taşımak farklı şeyler. Bize ma­sallar değil yaşayan örnekler lazım, geleceğe taşıya­lım ki yaşayan dava adamları çoğalsın.”

***

“Kimin kim adına ne söylediği, neyi nasıl söylediğin­den daha önemli olsa gerektir.”

***

“Bu dünyada bir öncü kişilik olarak her dem taze ve diri akmanın, Müslümanca duruşun tezahürleri üze­rinde yeniden düşünmekte yarar var: Basit, sade bir hayat, tevazu ile sürekli kendini yenileyerek aşkın bir adanmışlıkla hizmet etmek.”

***

“Geçmişimizi tanımadan gelecek keşfine çıkan pu­sulasız gemilere benziyoruz.”

***

“Bazı milletler patates gibidir; değerli kısmı toprak altında, değersizleri toprak üstünde.”

***

“Kimyası bozulmuş bir dünyada önce çocuklar ölür. Yüzlerinde asılı kalan o masum tebessüm solarken insanlığın bozulan kimyasına son bir bakıştır çocuk­ların ölümü… Çocuklar ölürken bile bize yitirdiğimiz bir şeyleri hatırlatır. Yan yana dizilmiş çocuk beden­leri ruhunu yitirmiş bir çağın kararan vicdanını gös­teren işaret taşları gibidir. Neyi nerede kaybettiğini ihtar eden işaret taşları.”

***

“Bir coğrafyanın, uygarlığın, topyekûn insanlığın kimyası bozulmuşsa açılan yaralar kolay kolay şifa bulmaz.”

***

“Anlamlı bir cümlesi olmadan teknolojik medeni­yetin, küresel ekonomik sitemin bir parçası hâline gelmeye razı olmak Müslüman robotlar üretmek demektir.”

***

“Küresel ölçekte denenen Müslüman robotik top­lum modeli tuzağı İslam dünyasının önündeki en büyük sınavdır. Sorun teknolojiyi taklit ederek, si­yasal ve ekonomik dünya sisteminin dişlisi olmayı becerebilmek değil, sisteme rağmen anlamlı cümle, teklif sahibi olabilmektir.”  


Fotoğraf: Dursun ÇİÇEK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.